KATEGORİ : BASIN AÇIKLAMALARI

Türk Tabipler Birliğinin ve tüm Tabip Odalarının ortak kararıyla 14-18 Eylül 2020 tarihlerinde COVİD-19 Pandemisine dikkat çekmek, pandemide hayatını kaybeden hekim, sağlık çalışanları ve yurttaşlarımız anısına yas tutmak, kaybettiklerimizi anmak, pandemi  önlemlerinin bilimsel bilgiler ışığında alınmasını, sağlık çalışanlarının yeterli, uygun kişisel koruyucu ekipmanla donatılarak kayıpların önüne geçilebileceğine vurgu yapmak amacıyla […]

Değerli basın çalışanları, sevgili sağlık çalışanı arkadaşlarım; Aylardır mücadelesini özveriyle sürdürdüğümüz COVİD-19 pandemisi nedeniyle 91 sağlık çalışanı arkadaşımızı kaybettik. Bu her biri çok değerli arkadaşlarımızı saygıyla anmak, anılarını yaşatmak için bir aradayız. Verdiğimiz sağlık hizmeti ve özverili çalışma için takdir ve alkış beklemiyoruz.  Çalıştığımız birimlerde yeterli ve uygun kişisel koruyucu […]

# YÖNETEMİYORSUNUZ, TÜKENİYORUZ!

# YÖNETEMİYORSUNUZ, TÜKENİYORUZ!

Değerli Basın Çalışanları; Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlara tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceğiz! Sadece hekimler ve sağlık çalışanları değil, babalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz ölüyor. Daha çok olduğunu bildiğimiz ama resmi olarak açıklanan rakamlarla dahi her gün 50 yurttaşımız, önlenebilir bir hastalık olan COVID-19’dan hayatını kaybediyor. […]

COVID-19 PANDEMİSİ BÜTÜN AĞIRLIĞI İLE DEVAM EDİYOR!

HEKİMLER VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENERJİSİ VE SABRI TÜKENİYOR…               Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının görevi hastaları tedavi etmek toplumu ise hastalıklardan korumaktır. Toplumu ve sağlık sistemini esastan etkileyen COVID-19 gibi yoğun ve riskli dönemlerde hastalıkla mücadele etmek, bedeli ne olursa olsun bizlerin kamusal, mesleki ve hepsinden önemlisi etik sorumluluğumuzdur.               Hekimlik […]

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Eskişehir Halkı; 06.08.2020 tarihinde ilimizin Kırmızıtoprak Aile Sağlığı Merkezinde iki doktor ve bir hemşire arkadaşımız hasta ve yakınları tarafından darp edilmiştir. Bizler sadece iyi hekimlik yapmak ve bunu yaparken de, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Sabah işe gitmek için evden çıkıp, iş yerinde şifa vermek için çabaladığımız […]

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır! İstanbul Sözleşmesi Uygulansın!

Kadına yönelik şiddete karşı çıkarken hayatını kaybeden sevgili Dr. Aynur Dağdemir’e saygı ve özlemle…   11 Mayıs 2011’de İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan 11 ülkeden biri olan Türkiye, 01.08.2014’de de sözleşmeyi yürürlüğe koymuştur. Geçtiğimiz günlerde sözleşmenin yürürlüğe girişinin 6. yılını kutladık. Ancak bu sevindirici öncü tavra rağmen, uygulamada önleme, koruma, yargılama […]

Normalleşme için daha erkendi

Normalleşme için daha erkendi

EBTO Yönetim Kurulu ve SES Eskişehir Şubesi’nin ortak düzenledikleri basın açıklamasında vardiyalı çalışma sisteminin sağlık emekçilerin kazanımlarına açık bir saldırı olduğu belirtildi. Normalleşmenin çok erken bir dönemde gündem getirildiğine vurgu yapılan açıklamada; şu ifadelere yer verildi: “Çok erken gündeme getirilen normalleşme tartışmalarıyla beraber yayınlanan kararnameler ile çalışma yaşamına yönelik değişiklikler […]

Erken normalleşmenin bedeli ağır olabilir

Erken normalleşmenin bedeli ağır olabilir

Eskişehir Bilecik Tabip Odası,  Eskişehir Bilecik Eczacı Odası, Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası, Eskişehir Bilecik Kütahya Diş Hekimleri Odası, Eskişehir Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan oluşan kurul adına açıklama yapan Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Akif Aladağ, “Son 3 ayda 162.000 insan hasta olmamış, 4.500 yaşamını yitiren olmamış gibi […]

31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü

 

TTB COVİD-19 Danışma ve İzleme Kurulu tarafından oluşturulan salgının 2. ay raporu

TTB merkez konseyi Başkanı Sayın Prof.Dr.Sinan Adıyaman tarafından 14.05.2020 tarihinde yapılan basın toplantısında  kamuoyuna açıklanan” TTB COVİD-19 Danışma ve İzleme Kurulu tarafından oluşturulan salgının 2. ay raporu” ektedir. Gerek hem sahada hem de TTB bünyesinde halkın sağlığını korumak için var gücüyle mücadele eden TTB Merkez Konseyi üyelerimize gerekse raporun hazırlanmasında […]