KATEGORİ : HABERLER

TTB’nin sağlık kampüsleri ile ilgili açtığı davalarda yürütmeyi durdurma kararı çıktı  Kamu Özel Ortaklığı: 5 Yıldızlı Soygun

TTB’nin sağlık kampüsleri ile ilgili açtığı davalarda yürütmeyi durdurma kararı çıktı Kamu Özel Ortaklığı: 5 Yıldızlı Soygun

Danıştay 13. Dairesi Ankara-Etlik, Ankara-Bilkent ve Elazığ’daki “Kamu Özel Ortaklığı” yöntemiyle açılan sağlık kampüsleri ihalelerinin yürütmesini durdurdu. Yürütmesi durdurulan kamu – özel ortaklığı yöntemi Sağlık Bakanlığı tarafından bütün kamu hastanelerine yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Bu yöntem hastane binasının, kamu tarafından tahsis edilen arazilerde özel şirketler tarafından yapılarak devlete kiraya verilmesi, devletin de […]

Doç. Dr. İlker BELEK’e DESTEK…

Doç. Dr. İlker BELEK’e DESTEK…

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Belek’e Üniversite Yönetim Kurulu tarafından verilen cezaya karşı Doç. Dr. İlker Belek’in açtığı davaya Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve SES Eskişehir Şubesi Başkanı ve TTB Delegesi Dr. Birtürk Özkavak katılarak destek verdiler. İlker […]

MASAL BİTTİ KABUS BAŞLADI

Değerli Eskişehirliler Değerli Basın Emekçileri 17 Temmuz da Eskişehir’de uygulanmaya başlanılan’’Aile Hekimliği Sisteminin ‘’uygulamaya başlamasının 6.yılı tamamlanmış olacaktır. Sağlıkta yıkım programının ilk aşamalarından biri olarak uygulamaya konulan sözde sistem, diğer tüm aşamalarında hayata geçmesi ile sağlık emekçileri ve halk için gerçek acı yüzünü ortaya çıkarmıştır. O yüzden 17 Temmuz’u sağlık […]

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özdemir Aktan oldu

TTB 62. Büyük Kongresi sonucunda seçilen Merkez Konseyi üyeleri görev dağılımı yaptı. Buna göre TTB Merkez Konseyi Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Özdemir Aktan getirildi. II. Başkan Prof. Dr. Gülriz Erişgen, TTB Genel Sekreteri de Dr. Beyazıt İlhan oldu. TTB 62. Büyük Kongresi sonucunda Merkez Denetleme Kurulu üyeliğine de Eskişehir Tabip […]

Eskişehir Tabip Odası Aile Hekimlerini Yalnız Bırakmayacak

Sağlık Bakanlığı 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yaparak, Aile Hekimlerini ASM’lerin dışında acil servislerde, 112 ambulanslarda da çalıştırmanın yolunu açmaktadır. Türk Tabipleri Birliği olarak bu konudaki görüşlerimizi Sağlık Bakanlığı’na ilettik ve uygulamanın doğru sonuçlar vermeyeceğini ifade ettik. Eskişehir Tabip Odası olarak bu konu ile ilgili düşüncelerimizi basın ve kamuoyu […]

AİLE HEKİMLERİNE DE ANGARYA DAYATILIYOR

AİLE HEKİMLERİNE DE ANGARYA DAYATILIYOR

Birinci basamak sağlık hizmeti vermekle yükümlü olan Aile Hekimlerine Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışmanın yanı sıra hastane acillerinde ve 112 Ambulanslarında ek nöbet tutma dayatılmaktadır. Belli bir nüfusa sürekli olarak hizmet vermekle yükümlü olan Aile Hekimleri 663 Sayılı Kanunda yapılacak değişiklikle bu görevlerini kesintiye uğratan bir uygulama ile karşı karşıya gelmişlerdir. […]

‘Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu’ Toplanıyor

Eskişehir Tabip Odası ‘Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu’  3 Temmuz 2012 tarihinde saat 19:00-21:00 arası Tepebaşı Belediyesi Özdilek Kültür Sanat Merkezi Gökkuşağı Kafe’de toplanıyor. Odamız üyesi tüm kadın hekimleri toplantımıza davet ediyoruz.

YASALAR İŞÇİYİ DEĞİL İŞİ KORUYOR

YASALAR İŞÇİYİ DEĞİL İŞİ KORUYOR

İlimizde 22 Haziran 2012 tarihinde TEKSAN Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde meydana gelen patlamada dört işçi, aynı gün yine aynı sanayi sitesinde başka bir iş yerinde meydana gelen olayda da bir işçi yaşamını yitirdi. Yaşamlarını yitiren Ahmet UYSAL, İsmail ÇINAR, Umut KÜÇÜKARABACI, Melik DURAN ve Hasan EKER iş cinayetlerine kurban […]

Eskişehir Tabip Odası genç hekimlere başarı ve mutluluklar diler

Eskişehir Tabip Odası genç hekimlere başarı ve mutluluklar diler

Eskişehir Tabip Odası ESOGÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet töreninde genç meslektaşlarımıza Türk Tabipleri Birliği Rozetlerini taktı. 14 Haziran 2012 tarihinde ESOGÜ Spor Salonu’nda düzenlenen törende Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım YILMAZ, Genel Sekreter Dr. Hamit GÜÇLÜER ve Yönetim Kurulu üyemiz Prof. Dr. Nilüfer ERKASAP genç hekimlere rozetlerini takıp, meslek […]

Eskişehir Ezacılar Odası’ndan Eskişehir Tabip Odasına Ziyaret

Eskişehir Ezacılar Odası’ndan Eskişehir Tabip Odasına Ziyaret

Eskişehir Ezacılar Odası Başkanı Ecz. Yücel Yenilmez ve beraberindeki Yönetim Kurulu heyeti Tabip Odası Yönetim Kurulu’nu ziyaret ettiler. Yeni Yönetim Kurulu’muzu kutlayan Eczacılar Odası önümüzdeki çalışma döneminde ortak faaliyetlerinin artırılmasına yönelik dileklerini iletti.