KATEGORİ : GENEL

ESKİŞEHİR AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ’NDEN ESMMMO’YA ZİYARET

ESKİŞEHİR AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ’NDEN ESMMMO’YA ZİYARET

Eskişehir Akademik Odalar Birliği Yürütme kurulu Eskişehir Serbest Muhasebeciler odasını ziyaret etti. Muhasebeciler haftası nedeniyle serbest muhasebecilerin haftalarını kuladıklarını ifade eden Eskişehir Akedemik Odalar Birliği Yürütme kurulu Sözcüsü Bülent Nazım YILMAZ muhasebecilerin sorunlarının farkında olduklarını, sorunun çözümünün serbet muhasebeciler odasının taleplerini kabul ederek çözülebileceğini ifade etti. ESMMMO Başkanı İlker ÖZOKÇU […]

“Bölge Sağlıkçılar Meclisi” Toplandı

“Bölge Sağlıkçılar Meclisi” Toplandı

“İşimize, İş Güvencemize, Hastanelerimize Sahip Çıkmak” adına yapılabileceklerin tartışıldığı “Bölge Sağlıkçılar Meclisi” toplantılarının Bursa ayağı 23 Şubat 2013 Cumartesi günü saat: 10.00’da Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesinde yapıldı. Toplantıya Bursa Tabip Odası, Bursa Dişhekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası (SES) Bursa Şubesi, Türk Hemşireler Derneği Bursa Şubesi yönetici ve üyelerinin yanı sıra; […]

Eskişehir Tabip Odası Yönetimi’nden Odunpazarı Belediyesine ziyaret

İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Tözün’e ziyaret

Tabip Odası Yönetim Kurulu 06.11.2012 tarihinde İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Tözün’ü ziyaret etti. Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan hekimlerin yaşadıkları sorunlar ve talepleri İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne iletildi.

Eskişehir Tabip Odası Cumhuriyet Başsavcısını Ziyaret Etti

Günümüzdeki açlık grevlerine katılan hükümlü ve tutukluların durumlarıyla ve yapabileceklerimiz ile ilgili taleplerimizi Başsavcıya ilettik. Aynı zamanda hekime yönelen şiddet konusundaki hassasiyetimizi kendisi ile paylaştık. Başsavcı Orhan Çetingül konuyu daha yakından takip edeceklerini ifade etti.

Aile hekimlerine ağır çalışma süreleri, zorunlu hizmette iş güvencesinin ortadan kaldırılması, sezeryan, işbirliği adı altında üniversite hastanelerinin yönetiminin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi, öğretim üyelerine sözleşmeli çalışma gibi hükümlerin olduğu 6354 Sayılı Yasa’ya ilişkin olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açtı. Türk Tabipleri Birliği, söz konusu hükümlerin hekimler ve sağlık […]

Doç. Dr. İlker BELEK’e DESTEK…

Doç. Dr. İlker BELEK’e DESTEK…

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Belek’e Üniversite Yönetim Kurulu tarafından verilen cezaya karşı Doç. Dr. İlker Belek’in açtığı davaya Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve SES Eskişehir Şubesi Başkanı ve TTB Delegesi Dr. Birtürk Özkavak katılarak destek verdiler. İlker […]

23 Mayıs 2012 tarihinde Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Odamızı ziyaret etti.
SES Eskişehir Şubesi Odamızı ziyaret etti

SES Eskişehir Şubesi Odamızı ziyaret etti

Çok ses tek yürek