KATEGORİ : GENEL

Dr. Muharrem Şenel soruşturmasında ceza yok

Yunus Emre Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi uzmanlarından Dr. Muharrem Şenel’e Berkin Elvan’ın öldürülmesini protesto etmek amacıyla yapılan eylemlere katıldığı gerekçesiyle açılan soruşturmadan ceza verilmedi. Demokratik ve insani haklarını kullandığı için hakkında soruşturma açılan Dr. Muharrem Şenel bir süre önce emekli olmuştu.  Bu vesileyle Eskişehir Tabip Odası olarak hekimlerin demokratik […]

TTB’den Halk Sağlığı Kurumu’na aile hekimliği sözleşmeleriyle ilgili yazı

TTB Merkez Konseyi, aile hekimlerinin yeni sözleşme dönemiyle ilgili olarak Halk Sağlığı Kurumu’na bir yazı gönderdi. Aile hekimlerinin özlük haklarıyla ilgili yasal bir düzenleme olmadığının hatırlatıldığı yazıda, öncelikle önümüzdeki yıllar için geçerli olacak sözleşmenin temelini oluşturacak ana düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtilerek, sözleşmenin de buna göre hazırlanması gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda, […]

Hekimler hasta yararını gözetir biçimde mesleklerini icra etmeye devam edecekler!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Anayasa Mahkemesi’nin Sağlık Torba Yasası olarak bilinen 6514 Sayılı Yasa’nın (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) bazı maddelerinin iptali için yapılan başvuruyu reddetmesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. TTB Merkez Konseyi binasında bugün […]

TTB Önerilerini Sağlık Bakanı’na İletti

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile görüşme yapmıştır. Görüşmede TTB Heyeti fiili hizmet zammı, emekli maaşlarında artış, emekliliğe yansıyan güvenceli ücret artışı, sağlık alanında şiddetin önlenmesine yönelik yasa maddesi ve aile hekimliğinin kamu görevi olduğuna ilişkin yasa maddesi önerilerini içeren talepleri Sağlık Bakanı’na iletmiştir.

1 Eylül Dünya Barış Gününde “Savaşa Hayır” Yürüyüşü

1 Eylül Dünya Barış Gününde “Savaşa Hayır” Yürüyüşü

Eskişehir Tabip Odası’nın da aralarında bulunduğu meslek örgütü, sendikalar, partiler ve sivil toplum örgütlerinden oluşan emek ve demokrasi güçleri “savaşa hayır” dediler. Yediler parkında toplanan gruplar Adalar’a yürüyüp burada basın açıklaması gerçekleştirdiler. Basın açıklamasında İsrail ve İŞİD terörü kınanıp ülkemizde ve Ortadoğuda barış için herkesin üzerine düşün sorumluluğu yapması talep […]

64. TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BÜYÜK KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TTB 64. Büyük Kongresi 28-29 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirildi. 50 Tabip Odasından 300 delegenin katıldığı Büyük Kongre’nin Divan Başkanlığı’nı Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz yaptı. Büyük Kongre’ye siyasal partilerden, demokratik kitle örgütleri ve sendikalardan çok sayıda temsilci katıldı. Bilecik ili Büyük Kongre kararıyla Eskişehir Tabip Odasına bağlandı. […]

ACIMIZ ÇOK BÜYÜK

ACIMIZ ÇOK BÜYÜK

Önemli Kazanım

Türk Tabipleri Birliği’nin girişimleri sonucunda SGK resmi tatil günlerinde (23 Nisan, 19 Mayıs, Kurban Bayramı ve Pazar günleri gibi) tüm branşlarda provizyon verilmesi uygulamasını kaldırmıştır. Özelde ücretli çalışan hekimler açısından insani olmayan çalışma koşullarına yol açan ve bir hak gaspına dönüşen bu uygulamanın kaldırılması hekimler açısından önemli bir kazanımdır. Eskişehir […]

Hekimlere Mektup

Değerli Meslektaşımız, Türkiye’de hekimlik yapmanın giderek zorlaştığı koşullarda bir 14 Mart Tıp Haftası’nı kutluyoruz. Aslında kutlamak sözcüğü tarihe ve hekimlik değerlerine olan saygı ve tutkumuzdan kaynaklanıyor. Yoksa ortada gerçekten kutlanacak bir sağlık ortamı yok. Hatırlatmakta yarar görüyoruz…Bugün Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampusu’nun bulunduğu binada 1900’lü yılların başında ilk modern tıp eğitimi […]

İYİ HEKİMLİK BİLDİRGESİ

Dünya Tabipler Birliği’nin Hasta Hakları Bildirgesi’nde şöyle yazar: “Hasta hakları yasal düzenlemeler, hükümet etkinlikleri ya da diğer yönetimler ve kurumlarca tanınmadığında, hekimler hakların sağlanması ve güvence altına alınması için gerekli araçları kullanmalıdır.” Türkiye’de, biz hekimler hasta haklarını ve hekimlik değerlerini erozyona uğratan yasal düzenlemeler ve uygulamalarla sıklıkla karşı karşıya geliyoruz. Bunun […]