Atışkan Alçı ziyareti

Eskişehir Bilecik Tabip Odası yönetici ve aktivistleri daha doğrusu sağlık emekçileri olarak grevlerinin 30.gününde Atışkan Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri Fabrikasının işçilerini ve sendikaları Kristal-İş yöneticilerini en içten dayanışma duygularımızla ziyaret ettik. İçinde bulunduğumuz ekonomik durum, iğneden ipliğe her gün peşi sıra gelen zamlar, alım gücünün çok düşmesi, açlık sınırındaki ücretler ve hak aramanın önündeki […]

Devamını okuyun...

12.10.2021 tarihinde Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Uğur Bilge’ yi ziyaret ettik. Tabip Odası ile Sağlık Müdürlüğü arasındaki ilişkilerin daha yakın ve paylaşımcı olması gerektiğini belirttik. İdarecilerin hekimlerle saygısız, rencide edici konuşmaları olduğunu, en ufak bir sorunun karşılıklı diyalog kurularak çözülemediğini, mobbingin arttığını, bu konularda gereken özenin gösterilmesini […]

Devamını okuyun...

11.10.2021 tarihinde Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak Eskişehir Milletvekilleri Sn. Nabi Avcı ve Sn. Emine Nur Günay’ la görüştük.  Hekimlerin özlük hakları, Covid-19’ un ‘’Meslek Hastalığı’’ olarak kabul edilmesi, ‘’Sağlık Çalışanlarına Şiddet Yasası’’, 5 dakikada bir randevu verilerek hızlı, dinlenemeden, makinalaşmış bir sağlık sistemi ve idarecilerin mobbingi konularındaki görüşlerimizi ilettik. Bu konulara acilen […]

Devamını okuyun...

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ

10 Haziran 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Türk Tabipleri Birliği 68. Büyük Kongresi’nde oybirliği ile kabul edilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Türk Tabipleri Birliği ve bağlı Tabip Odaları çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir anlayışı ortaya koymak amacını güden bu belge, Türkiye’nin 1985’de imzalayarak taraf olduğu Kadına Karşı Her Türlü […]

Devamını okuyun...