TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı

Hekimlerimizin sunduğu sağlık hizmetlerinin tanımını, uygulama şekillerini ve karşılığı olan ücretleri belirleyen Asgari Ücret Tarifesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından, 6023 sayılı TTB Kuruluş Yasası ile kendisine verilen yetki kapsamında hazırlanmaktadır. Asgari Ücret Tarifesi (AÜT), bu amaçla başlangıçtan bu yana, her iki veya üç yılda bir kitap şeklinde hazırlanmış ve yayımlanmıştır. En son kitap şeklinde yayınlanması ise 2008 yılında olmuştur. Değişen dünya ve ülke koşulları, elektronik gelişim ile iletişim olanaklarının ve bilgiye erişim isteklerinin artması, hızla yeni bilgilerin ortaya çıkması ve mevcut bilgi birikiminin çok hızlı değişime uğraması gibi nedenler, kitap şeklinde hazırlanan asgari ücret tarifesinin kullanımını pratik ve kullanılabilir olmaktan çıkarmıştır. Diğer taraftan, 2006 yılında çıkarılan 5477 sayılı kanun ile 6023 sayılı TTB Kanununun 28. maddesinde değişikliğe gidilerek, TTB Asgari Ücret Tarifesinde (AÜT) bulunan asgari ücret tanımı yerine rehber ücret tanımı getirilmiştir. Bu tarihten sonra TTB Asgari Ücret Tarifesi, uygulayanlar açısından bağlayıcılığı bulunmayan TTB Rehber Ücret Tarifesine dönüşmüştür. Bu değişiklik nedeniyle, Türk Tabipleri Birliği (TTB), yıllardan beri uygulanmakta olan ve TTB Asgari Ücret Tarifesi (AÜT) olarak bilinen hekimlik uygulamaları ücret tarifesinin adını değiştirmiş, günün koşullarına uygun şekilde mevcut işlemleri güncellemiş, eksik işlemleri tamamlamış ve 5846 Sayılı Yasa kurallarını da dikkate alarak TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) Tarifesi adını verdiği yeni listesini hazırlamış ve bu listeyi, 01.Ocak.2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamaya koymuştur. Bu açıklamadan anlaşıldığı üzere, TTB-HUV Tarifesi, gerçekte eski TTB-AÜT’den bağımsız, ondan ayrı bir liste değildir. TTB’nin, zaten güncellenme ihtiyacı bulunan ve 2008 yılında (son kez) yayımladığı AÜT Kitabının, Birliğimizin bilgi birikimi ve uzmanlık derneklerinin öneriler doğrultusunda güncelleyip, yalnız elektronik ortamda görülecek şekilde günün koşul ve beklentilerine uygun hale getirerek sunduğu yeni halidir. Tarifesinin elektronik uygulama olması, önemli kullanım kolaylıkları sağlamaktadır. Uygulama, listede zaman içinde oluşan revizyon ve güncelleme gereksinimlerinin belli aralıklarla ve daha kolay yapılmasına olanak sağlamaktadır. HUV Listesinde yapılan güncellemeler anında görülmekte ve uygulamaya girmektedir. Ayrıca aboneler yapılan bu düzenlemelerden doğrudan haberdar edilmektedir. Elektronik olarak hizmete sunulan bu tarife, sadece TTB-HUV Web abonesi olmak suretiyle görülebilecek şekilde hazırlanmıştır. Tarife halkın, abone olmayanların görüş ve incelemesine açık bir liste değildir. Liste, sağlık hizmeti sunucusu tabip odasına üye hekimlerin, özel sağlık kuruluşlarının, sağlık hizmeti alıcıları olan sağlık sigortalarının ve sağlık yardım sandıklarının yıllık abone olarak görebildikleri, her biri bağımsız kod ile tanımlı yaklaşık 8500 işlemden oluşmaktadır. Her güncellemede bu işlem sayısı doğal olarak değişmektedir. HUV Listemize kitap şeklinde sahip olmak da olası değildir. TTB-HUV Listesinin tamamının bütün bir liste halinde görülebilmesi için HUV aboneliği bölümünde açıklanan üyelik koşullarına uyulması ve orada her yıl için belirtilen ücretin ödenerek yıllık abone olunması gerekmektedir. HUV

Devamını okuyun...

TTB, Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Yapılan ve Hekimlerin Haklarını Kısıtlayan Düzenlemelerin İptali İstemiyle Dava Açtı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 6 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in bazı maddelerinin iptali istemiyle 4 Haziran 2024 günü Danıştay’da dava açtı. İptal dilekçesinde muayenehane hekimlerinin, hastalarının tanı ve tedavi işlemlerini vakıf üniversiteleri hastanelerinde yürütme düzenlemesinin, Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin ek 5. maddesinde yapılan ve mesleğin serbest icrasını kısıtlayan düzenlemenin devamı niteliğinde olduğu belirtildi. Dilekçede düzenlemenin 1219 sayılı kanuna aykırı olmasının yanı sıra hekimlik mesleğinin kamu veya özel her türlü otoriteden bağımsız yapılabilmesi hakkını, hekimlerin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını, hasta haklarını ve üniversite özerkliğini ihlal ettiği de ifade edildi. Dilekçede ayrıca kadro dışı çalışan 60 yaş üstü hekimler ile en az %60 oranında engelli olan hekimlerin birden fazla yerde çalışma hakkını kısıtlayan düzenlemenin de anayasal güvence altında olan çalışma hakkı ve kanun önünde eşitlik ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle iptali istendi. Söz konusu düzenlemelerin hem hekimler hem de hastalar açısından geri dönüşsüz olumsuz sonuçlara, telafisi olanaksız maddi ve manevi zararlara yol açacağı vurgulanan dilekçede yürütmenin durdurulması da talep edildi.

Devamını okuyun...

Odamız Yönetim Kurulu’nun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Av. Ayşe ÜNLÜCE’yi Ziyareti

Odamız Yönetim Kurulu üyeleri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Av. Ayşe ÜNLÜCE’yi ziyaret ettiler. Yerel seçimlerin ardından yeni dönem için kutlama ve Odamız yeni yönetim kurulu ile tanışma amacıyla yapılan ziyarette, Büyükşehir Belediyesi’ne Odamız faaliyetlerine sundukları destek ve olanaklar için teşekkür edildi, iyi dilekler sunuldu.

Devamını okuyun...

Milletvekilllerimizin Odamızı Ziyareti

İlimiz CHP milletvekilleri Dr. Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan Odamızı ziyaret ettiler. Şehrimizin ve ülkemizin sağlık ortamında meslektaşlarımızın, tüm sağlık çalışanlarının ve halkımızın yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin de görüşüldüğü nazik ziyaretleri için milletvekillerimize teşekkür ederiz.

Devamını okuyun...

Hekimlik Andı

Değerli Meslektaşlarımız, Dünya Tabipleri Birliği’nin Cenevre Bildirgesi tüm hekimler için ortak ve bağlayıcıdır. Hekim-hasta ilişkisinde insan olmaktan başka hiçbir tanım, hasta için ayrıcalık veya ayrımcılık olamaz. Her hekimin mesleğe başlarken okuduğu, hekimin hastasına sadece insan olarak yaklaşabileceğini ortaya koyan “Hekimlik Andı” üzerinde eksiltme, ekleme veya değişiklik yapılarak hekim adaylarına okutulmaya zorlanması, etik ihlâl ve suç oluşturacaktır. Meslektaşlarımızın, bu konuda yüksek hassasiyet göstereceğine inancımız tamdır. Saygılarımızla. Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu

Devamını okuyun...

Ali İsmail Korkmaz Anıldı

11 yıl önce baskıya ve adaletsizliğe karşı özgürlük mücadelesi için canını verenlerin arasına katılan Ali İsmail Korkmaz, Ali İsmail Kokmaz Vakfı, DİSK Bölge Temsilciliği, KESK Eskişehir Şubeler Platformu, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ve Eskişehir-Bilecik Tabip Odası tarafından düzenlenen törenlerle anıldı. İlk tören, darp edildiği Sanayi Sokak’ta gerçekleştirildi. Törende, Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Sertaç Durdu ve Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz konuşma yaptılar. Ardından Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde 2015 yılından bu yana verilen Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri Töreni yapıldı. Törende düzenleme kurulu adına Odamız Başkanı Dr. Nazan Aksaray bir konuşma yaptı. Bu yıl ödüller, direnen Filistin Halkı adına Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa’ya ve Çorlu Tren Katliamı’nda yakınlarını kaybeden aileler adına katliamda oğlu Oğuz Arda Sel ve eşi Hakan Sel’i kaybeden bir başka direniş sembolü anne Mısra Öz’e verildi. Büyükelçinin 27 Mayıs’ta Refah Çadır Kampı’na yapılan saldırıdan sonra görevlerinin yoğunluğu nedeniyle katılamadığı ve ödülünün Ankara’da teslim edileceği törende, Mısra Öz’e ödülünü, Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz verdi.

Devamını okuyun...

Odamız TSM Korosu’nun Tangolar ve Kantolar Konseri

Kasım 2024’te 15 yaşını dolduracak olan Odamız Türk Sanat Müziği Korosu, 25. konseri ile seyirci ile buluştu. 1800’li yılların sonunda Arjantin’de Buenos Aires sokaklarında doğan ve 1920’li yıllarda ülkemize de gelen tango ile yine 1800’li yılların sonunda İstanbul’da Galata’da doğan kantonun renkli ruhlarını sahneye taşıyan koromuza hemen bütün eserlerde konserimize yoğun katılım gösteren seyircilerimiz de eşlik ettiler. Ülkemizde tangonun ve kantonun geçmişine ait kısa bilgi paylaşımlarının ve solo icrâların da olduğu konserin sonunda Odamız Başkanı Dr. Nazan Aksaray, koro üyelerimize, saz sanatçılarımıza, Koromuzun Değerli Şefi Tanburî Meriç Düzbaş’a ve 15 yıldır Koromuzu yalnız bırakmayan seyircilerimize teşekkürlerini ve her zaman birlikte olma dileklerini iletti. 2024 Tangolar ve Kantolar Konser Kitapçığı

Devamını okuyun...

Dr. Erdal Atabek’i Kaybettik

Türk Tabipleri Birliği’nin 1965-1984 yılları arasında başkanlığını yapan, iyi hekimliğin, emek, demokrasi ve barış mücadelesinin ön saflarında yer alan Dr. Erdal Atabek’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, Türk Tabipleri Birliği’ne ve meslektaşlarımıza baş sağlığı dileriz. Öğretileri yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

Devamını okuyun...